Contestatia la executare trebuie formulata in scris, cu respectarea cerintelor de forma prevazute de Noul Cod de Procedura Civila pentru cererile de chemare in judecata.

De asemenea, alegerea de domiciliu sau sediu procesual in localitatea de resedinta a instantei este facultativa, dar va produce efecte doar daca se arata persoana careia urmeaza sa i se trimita comunicarile. Cel care are domiciliul in strainatate si formuleaza contestatie la executare va arata si domiciliul ales in Romania unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile.

In ceea ce priveste depunerea contestatiei la executare, aceasta se va face la instanta, ci nu la executorul judecatoresc. Contestatia la executare se va depune personal ori prin reprezentant, va putea fi trimisa prin posta, curier sau fax ori va putea fi scanata si transmisa prin posta electronica (e-mail) sau prin inscris in forma electronica.

Contestatia la executare este supusa taxei judiciare de timbru care, potrivit legii, se calculeaza prin raportare la valoarea bunului urmarit sau a creantei puse in executare, respectiv printr-o suma fixa daca obiectul executarii nu este evaluabil in bani. Astfel, taxa judiciara de timbru pentru contestatia la executare va fi calculata in functie de valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau in functie de valoarea creantei puse in executare, cand creanta este mai mica decat valoarea bunurilor urmarite.

Taxa, insa, nu va putea depasi suma prevazuta de lege, respectiv 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare va necesita o taxa judiciara de timbru de 100 lei. In situatia in care prin contestatia la executare se invoca si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru va fi stabilita la valoarea obiectului cererii.

Legea nu se refera distinct la situatia contestatiei la executare formulate impotriva refuzului executorului judecatoresc de a efectua o executare silita sau de a indeplini un act de executare si nici la situatia contestarii incheierilor executorului judecatoresc prin care sunt dispuse masuri a caror contestare nu impiedica contestarea executarii – precum amanarea executarii, suspendarea sau incetarea acesteia.

In aceste ipoteze, dat fiind caracterul neevaluabil in bani al obiectului contestatiei la executare, precum si faptul ca nu este contestata executarea silita ori un anumit act de executare, taxa judiciara de timbru va fi, conform legii, 20 lei.

In cazul admiterii contestatiei la executare, taxa va fi restituita de catre organele fiscal, la cererea partii interesate, integral sau proportional – dupa cum a fost admisa in tot sau in parte – in temeiul hotararii de admitere, ramasa definitiva.

In cele din urma, contestatia la executare presupune obligativitatea formularii unei intampinari. Nedepunerea intampinarii in termen de 25 de zile de la comunicarea contestatiei la executare va fi sanctionata cu decaderea din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica.

Call Now Button
Deschide in Whatsapp
Scrie-ne pe Whatsapp!
Scrie-ne pe Whatsapp!