In ceea ce priveste comunicarea hotararii de admitere sau respingere a contestatiei la executare, la momentul ramanerii sale definitive, aceasta va fi comunicata din oficiu executorului judecatoresc.

De aceea, in cazul introducerii caii de atac, dupa restituirea dosarului pentru arhivare la prima instanta, va fi necesar sa se procedeze la efectuarea comunicarii catre executor, iar asta de indata, insa nu inainte de restituirea dosarului de la instanta de control judiciar. Din experienta noastra, ar fi fost mai simplu daca legea ar fi prevazut obligatia comunicarii hotararii pronuntate catre executorul judecatoresc inclusiv in caile de atac.

In ceea ce priveste regimul cautiunii, in cazul admiterii contestatiei la executare, instanta va dispune prin hotarare si cu privire la restituirea cautiunii catre contestator. In cazul i ncare instanta omite sa se pronunte cu privire la acest aspect, contestatorul va putea solicita restituirea ulterioara a cautiunii, pe cale separata.

In cazul respingerii contestatiei la executare, cautiunea va ramane indisponibilizata, urmand a servi, daca este cazul, la acoperirea creantelor stabilite prin titlul executoriu sau la plata despagubirilor pentru pagubele cauzate prin intarizerea executarii ori a amenzii judiciare in cazul formularii cu rea-credinta a contestatiei la executare.

In situatia afectarii cautiunii pentru acoperirea creantelor stabilite prin titlul executoriu, instanta va comunica executorului judecatoresc recipisa de consemnare a acestei sume, alaturi de hotararea pronuntata. Cautiunea neutilizata pana la finalul executarii silite va fi restituita platitorului.

Noul Cod de Procedura Civila prevede si doua cazuri in care executorul judecatoresc poate fi obligat de catre instanta, prin hotararea de solutionare a contestatiei la executare, la plata unei amenzi judiciare cuprinse intre 1.000 si 7.000 lei:

Primul caz consta in refuzul nejustificat al acestuia de a primi sau de a inregistra cererea de executare silita, iar al doilea caz consta in refuzul sau de a indeplini un act de executare silita sau de a lua orice alta masura prevazuta de lege.

De asemenea, instanta de executare il va putea obliga pe executorul judecatoresc, la cererea partii interesate, sa plateasca despagubiri pentru paguba astfel cauzata. Bineinteles, despagubirile solicitate de catre parte vor trebui voedite, atat sub aspectul cuantumului, cat si sub aspectul legaturii de cauzalitate.

Pentru a putea fi vorba despre refuzul nejustificat al executorului judecatoresc de a primi ori de a inregistra cererea de executare silita, instanta va solicita incheierea de inregistrare a cererii de executare emisa de catre executor. In cazul considerarii incheierii ca fiind legala de catre instanta de executare, nu va mai putea fi vorba de un refuz nejustificat al executorului si, cu atat mai putin, de obligarea acestuia la plata de despagubiri.

Call Now Button
Deschide in Whatsapp
Scrie-ne pe Whatsapp!
Scrie-ne pe Whatsapp!