Solutionarea contestatiei la executare de catre instanta presupune doua solutii, si anume admiterea sau respingerea cererii. De asemenea, in cazul unor incidente procedurale precum perimarea, renuntarea la judecata, renuntarea la dreptul pretins, dar si in cazul solutionarii contestatiei la executare prin admiterea unei exceptii de procedura sau de fond, instanta va pronunta solutia ce se impune prin raportare la specificul fiecareia dintre situatiile anterior mentionate.

In cazul admiterii contestatiei la executare si in functie de obiectul cererii, instanta va putea dispune:

  1. indreptarea actului de executare contestat;
  2. anularea actului de executare contestat;
  3. anularea executarii silite;
  4. incetarea executarii silite;
  5. anularea titlului executoriu;
  6. lamurirea titlului executoriu;
  7. impartirea bunurilor comune;
  8. obligarea la restituirea bunului sau recunoasterea dreptului real.

Noul Cod de Procedura Civila reglementeaza doua institutii ce asigura premisele exercitarii cu buna-credinta a drepturilor procesuale.

Astfel, in cazul respingerii contestatiei la executare, contestatorul poate fi obligat la plata de despagubiri pentru pagubele pricinuite de intarzierea executarii. Aceasta institutie se fundamenteaza pe notiunea de culpea procesuale, fiind conditionata de formularea unei cereri in acest sens de catre partea prejudiciata.

Dat fiind faptul ca NCPC prevede expres in acest sens, rezulta ca cererea de acordare a despagubirilor nu trebuie formulata sub forma de cerere reconventionala, fiind suficienta formularea orala a acesteia pana la solutionarea chestiunilor prealabile dezbaterilor in fond. Formularea cererii de despagubire la finalul dezbaterilor in fond, insa inainte de incheierea acestora, nu va fi posibila, deoarece prejudiciul suferit de catre parte va trebui dovedit.

Pentru admiterea cererii in despagubiri este neaparat necesar ca prin formularea contestatiei la executare sa se fi intarziat executarea. Indeplinirea acestei cerinte presupune ca a fost admisa fie cererea de suspendare provizorie, fie cererea de suspendare a executarii silite, altminteri nu poate fi sustinut faptul ca eventualele intarzieri ale executarii silite au fost generate de catre contestator.

A doua institutie reglementata de NCPC pentru asigurarea unei exercitari cu buna-credinta a drepturilor procesuale in materia contestatiei la executare consta in posibilitatea instantei de a-l obliga pe contestator la plata unei amenzi judiciare cuprinse intre 1.000 lei si 7.000 lei, in cazul in care contestatia a fost respinsa si a fost formulata cu rea-credinta.

In acest caz, reaua-credinta a contestatorului este o chestiune de fapt ce trebuie analizaata si dedusa din conduita sa procesuala. In cazul aprecierii relei-credinte de catre instanta, aceasta va fi obligata sa-i aplice amenda judiciara al carei cuantum va trebui sa se situeze intre limitele stabilite legale de 1.000 lei si 7.000 lei.

Spre deosebire de institutia anterioara a obligarii la plata de despagubiri, in cazul amenzii judiciare pentru formularea cu rea-credinta a contestatiei nu va fi necesara indeplinirea conditiei referitoare la intarzierea executarii silite si la formularea unei cereri in acest sens de catre partea adversa.

Pentru restul informatiilor cu privire la efectele solutionarii contestatiei la executare, va invitam sa cititi partea a doua a acestui articol.

Call Now Button
Deschide in Whatsapp
Scrie-ne pe Whatsapp!
Scrie-ne pe Whatsapp!